Chylomikronemia

ból brzucha Chylomikronemia nazywana jest również hipertrójglicerydemią pierwotną. Zaburzenie to charakteryzuje się stałą obecnością chylomikronów w osoczu na czczo. W warunkach prawidłowych chylomikrony ulegają rozkładowi po 9 godzinach od spożycia pokarmu. Chylomikronemia pierwotna uwarunkowana jest występowaniem defektów genetycznych, a wtórna powstaje w wyniku źle leczonej cukrzycy, otyłości lub nadużywania alkoholu. Jako jedyne zaburzenie lipidowe nie zwiększa ryzyka zachorowania na miażdżycę.

W chylomikronemii występują objawy kliniczne w postaci napadowych bólów brzucha i/lub ostrego zapalenia trzustki oraz obserwuje się żółtaki wysiewne na skórze i lipemię siatkówki. Nasilona hiperchylomikronemia ma niekorzystny wpływ na mikrokrążenie. Z powodu zwiększonej lepkości krwi dochodzi do upośledzenia transportu tlenu do tkanek skutkując pojawianiem się duszności i zaburzeń neuropsychicznych w postaci depresji, zaburzeń pamięci, bólów głowy i lipemicznej neuropatii z parastezjami kończyn. Nasilenie objawów jest wprost proporcjonalne do stężenia trójglicerydów w osoczu.

W lipidogramie stwierdza się wysokie stężenie trójglicerydów – zwykle powyżej 5,6 mmol/dl (500 mg/l), ale częste są również przypadki wyników powyżej 11,3 mmol/dl (1000 mg/l). Stężenie cholesterolu LDL pozostaje zwykle z granicach normy, a stężenie cholesterolu całkowitego (TC) zależy od zawartości cholesterolu w chylomikronach. Potwierdzeniem rozpoznania jest przeprowadzenie testu zimnej flotacji. Jeśli w surowicy znajduje duża ilość chylomikronów to w temperaturze 4°C po ok. 16 godzinach na jej powierzchni tworzy się mleczna warstwa.

Chylomikronemia wykrywana jest zwykle przypadkowo w czasie rutynowych badań laboratoryjnych w związku ze stwierdzeniem wysokiego stężenia trójglicerydów w surowicy lub przy zachorowaniu na ostre zapalenie trzustki.

Głównym celem leczenia chylomikronemii jest profilaktyka ostrego zapalenia trzustki. Chorym zaleca się stosowanie restrykcyjnej diety, która polega na spożywaniu bardzo małej ilości tłuszczów (poniżej 10% zapotrzebowania kalorycznego). Zamiast tego wprowadza się wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 w ilości 2-4 g na dobę. Pacjentów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Można również podawać fibraty.

Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.