Rola cholesterolu

ldl - hdl

Bardzo długo ludzkość była bezradna wobec szeregu chorób dotyczących układu krążenia. Prawie sto lat trwały badania, dzięki którym wiadomo dziś, że za miażdżycę odpowiadają zaburzenia lipidowe. Ostatecznych dowodów dostarczyło badanie Framingham, w którym wykazano, że podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego zwiększa ryzyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca. Był to rok 1964. Obecnie medycyna dysponuje bardzo precyzyjnymi danymi. Redukcja cholesterolu całkowitego o 10% zmniejsza śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca o 15%, a śmiertelność ogólną o 11%. Wpływ ten wynika z zahamowania postępu lub cofania się zmian miażdżycowych i przywrócenia prawidłowej funkcji śródbłonka naczyniowego.

Frakcja cholesterolu LDL (LDL-C) popularnie określana jest jako „zły cholesterol”. Odpowiada za przenoszenie cholesterolu z wątroby do komórek. Jeśli jego ilość przekracza zapotrzebowanie komórek to jest on gromadzony w ścianach tętnic. Tak więc podwyższone stężenie LDL-C przyczynia się do rozwoju miażdżycy. Jego redukcja pozwala na zmniejszenie występowania zdarzeń medycznych spowodowanych komplikacjami sercowo-naczyniowymi, jak np. zawał serca, czy udar mózgu. Jednakże miażdżyca jest patologią, na którą składa się szereg nieprawidłowych interakcji pomiędzy komórkami ścian naczyń, komórkami krwi i lipoproteinami znajdującymi się w osoczu. Wśród patologii wymienia się nieprawidłowe funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego, aktywację płytek krwi i wzmożone krzepnięcie, zaburzenie procesu fibrynolizy (rozpuszczania skrzepu w naczyniach), zwiększoną agregację erytrocytów i uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej przez komórki krwi.

Stężenie cholesterolu frakcji HDL (HLD-C) w surowicy może ulegać zmianom wraz z innymi zaburzeniami lipidowymi. Frakcja ta określana jest potocznie jako „dobry cholesterol”. Jego rola polega na transporcie nadmiaru cholesterolu do wątroby. W wątrobie cholesterol ulega przemianie do kwasów żółciowych i wydzielany jest do jelit. Wysokie stężenie HLD-C działa ochronnie. Niskie, szczególnie poniżej 40 mg/dl należy do głównych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Co ciekawe, regularne spożycie alkoholu prowadzi do zwiększenia aktywności lipazy lipoproteinowej i wątrobowej lipazy trójglicerydowej, powodując wzrost syntezy HDL2 i HDL3

Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.