Hipercholesterolemia

Hipercholesterolemia to zaburzenie metaboliczne charakteryzujące się podwyższonym stężeniem cholesterolu frakcji LDL (LDL-C) w osoczu lub surowicy powyżej 3 mmol/l (115 mg/dl).

hipercholesterolemia

Wyróżnia się hipercholesterolemię pierwotną i wtórną. Hipercholesterolemia pierwotna na podłoże genetyczne. Wyróżnia się tutaj hipercholesterolemię rodzinną (familial hypercholesterolemia, FH), rodzinny defekt apolipoproteiny B100 i hipercholesterolemię wielogenową z udziałem czynnika środowiskowego, którym jest nieprawidłowa dieta. Ta ostatnia występuje najczęściej. Wtórna towarzyszy innych chorobom. Występuje m.in. w przebiegu niedoczynności tarczycy, ciąży, zespole nadnerczowym, przewlekłej niewydolności nerek, chorobach wątroby z zaburzonym odpływem żółci z dróg żółciowych, przy stosowaniu leków takich jak immunosupresyjne, glikokortykosteroidy czy progestageny.

  1. dla mg/dl: LDL-C = TC – HDL-C – TG/5
  2. dla mmol/l: LDL-C = TC – HDL-C – TG/2,2

Rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej ustala się na podstawie lipidogramu i obrazu klinicznego. Zaburzenia mogą pojawić się zaraz po urodzeniu lub nieco później. Żółtaki pojawiają się w wieku 25-30 lat, a objawy choroby niedokrwiennej serca przed 55 rż występują u ponad połowy pacjentów. Rozwój choroby przyspiesza palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.

W rodzinnej hipercholesterolemii mieszanej występuje mniejsze stężenie cholesterolu, a większe trójglicerydów. Natomiast w hiperholesterolemii wielogenowej mamy do czynienia z mniejszym stężeniem cholesterolu całkowitego, brak jest żółtaków i zaburzeń lipidowych u pozostałych członków rodziny.

Przed rozpoczęciem leczenia hipolipemicznego należy wykluczyć przyczyny hipercholesterolemii wtórnej. Niekiedy eliminacja środowiskowych czynników ryzyka, rozpoczęcie lub modyfikacja leczenia chorób towarzyszących są wystarczające do normalizacji lipidogramu. Celem leczenia są wartości lipidów wyliczone na podstawie karty SCORE uwzględniające całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe.

Leczenie rozpoczyna się od modyfikacji stylu życia. Odpowiednio dobrana dieta powinna zawierać niewiele nasyconych kwasów tłuszczowych, najlepiej poniżej 10% zapotrzebowania energetycznego, tj. mniej niż 20 g na dobę. Nasycone kwasy tłuszczowe powinny zostać zastąpione nienasyconymi kwasami tłuszczowymi lub węglowodanami złożonymi. Należy też ograniczyć spożycie cholesterolu do maksimum 200 mg na dobę. Ponadto wprowadza się aktywność fizyczną i leki obniżające lipidy w surowice, np. statyny, żywice jonowymienne lub ezetymib.

Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.