Lipoproteiny

lipoproteiny Lipoproteiny są kompleksami koloidalnymi, które ułatwiają transport trójglicerydów i cholesterolu w organizmie. Zbudowane są z trójglicerydów, cholesterolu, fosfolipidów i specjalistycznych białek (apolipoprotein). Lipoproteiny różnią się miedzy sobą gęstością, która zależy od stosunku lipidów do białek w ich cząsteczkach. Wyróżnia się 4 typy lipoprotein (poniżej uszeregowane rosnąco od najniższej gęstości):

  1. Chylomikrony powstają po posiłku w podczas wchłaniania tłuszczów. Ich głównym zadaniem jest transport trójglicerydów.
  2. Lipoproteiny o bardzo małej gęstości (very low density lipoproteins, VLDL) określane bywają również jako pre-beta-lipoproteiny. Powstają w wyniku biosyntezy w wątrobie, ich głównym zadaniem jest dostarczanie wolnych kwasów tłuszczowych do tkanek, biorą też udział w transporcie trójglicerydów krążących w surowicy.
  3. Lipoproteiny o małej gęstości (low density lipoproteins, LDL) określane bywają również jako beta-lipoproteiny. Powstają z VLDL. Ich główną rolą jest transport cholesterolu do tkanek. Uważane są za najważniejszy czynnik odpowiedzialny za powstawanie zmian miażdżycowych. W swoim składzie mają najwięcej apolipoproteiny z klasy B (apoB) w stosunku do cholesterolu. Ze względu na stosunkowo małe rozmiary kompleksy te łatwo przenikają przez śródbłonek. Są również bardziej podatne na uszkodzenia wywołane działaniem wolnych rodników. Do tej grupy zaliczane są niekiedy również lipoproteiny o pośredniej gęstości (intermediate density liporoteins, IDL). Są one kompleksem przejściowym powstającym w procesie przekształcania VLDL w LDL. IDL wykazują silne działanie aterogenne, gdyż uszkadzają naczynia. Ich duże stężenie w surowicy występuje u pacjentów z rodzinną dysbetalipoproteinemią, zwaną również chorobą remnantów.
  4. Lipoproteiny o dużej gęstości (high density lipoproteins, HDL) są syntetyzowane w wątrobie i jelicie, a następnie w procesie dojrzewania są wzbogacane innymi apolipoproteinami i lipidami.

Pomimo tego podstawowego podziału poszczególne typy lipoprotein zawierają całe spektrum kompleksów różniących się wielkością oraz proporcjami lipidów i białek. Jedną z różnic jest zawartość apolipoprotein, tj. specjalistycznych białek, które ułatwiają wiązanie i przenoszenie lipidów pomiędzy komórkami a przestrzenią międzykomórkową. Apolipoproteiny są również zróżnicowane pomiędzy sobą budową cząsteczki, składem aminokwasów, czy też rolą w powstawaniu miażdżycy. Zostały podzielone na pięć głównych klas (A, B, C, D, E) i wiele podklas.

Przedstawiony podział lipoprotein jest umowny i ułatwia zrozumienie procesów powstawania zaburzeń lipidowych i miażdżycy.

Tabela przedstawia charakterystykę frakcji lipoprotein.

ChylomikronyVLDLLDLHDL
Gęstość (g/ml)<0,950,95-1,0191,019-1,0621,063-1,25
Średnica (nM)75-120030-8018-255-12
Zawartość TG (%)80-9555-805-155-0
Zawartość C (%)2-75-1540-5015-25
Apolipoproteiny (rodzaj)apoB-48, apoB-100, apoCapoB-100, apoCapoB-100apoAI, apoAII, apoC
Apolipoproteiny (%)1-28-1220-2545-55
Mirwu
A teraz ABSOLUTNY HIT SEZONU, a może DEKADY!!!!!

Prasa australijska (The Australian, 21-22 luty, 2015) donosi, że :

Draft dietary guidelines issued by the US Office of Disease Prevention and Health Promotion have removed a warning that people should limit the amount of cholesterol they eat. …

Czyli :

“Wstępne zalecenia wydane przez Amerykańskie Biuro d.s Zapobiegania Chorobom i Promocji Zdrowia usunęło ostrzeżenie, że ludzie powinni ograniczyć ilość cholesterolu jaki spożywają”.

A w oryginalnym brzemieniu, dla niedowiarków

http://www.health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/PDFs/Scientific-Report-of-the-2015-Dietary-Guidelines-Advisory-Committee.pdf

wygląda to tak :

Cholesterol. Previously, the Dietary Guidelines for Americans recommended that cholesterol intake be limited to no more than 300 mg/day. The 2015 DGAC will not bring forward this recommendation because available evidence shows no appreciable relationship between consumption of dietary cholesterol and serum cholesterol, [….]Cholesterol is not a nutrient of concern for overconsumption.

A po polsku jest to tak :

Cholesterol. Poprzednio, “Wytyczne Dietetyczne dla Amerykanów”, zalecały, żeby spożycie cholesterolu nie było wyższe niż 300mg/dzień. Wytyczne w roku 2015 tego zalecenia już nie wprowadzają, ponieważ istniejące dowody naukowe NIE wskazują na istotny związek pomiędzy spożyciem cholesterolu w diecie i poziomem cholesterolu we krwi. Cholesterol nie jest substancją odżywczą, która stanowiłaby zagrożenie z powodu jej nadmiernego spożycia.

NARESZCIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CHOLESTEROL W DIECIE NIE STANOWI ZAGROŻENIA !!!!!

Ciekawe kiedy, otumanione towarzystwo lekarzy i dietetyków polskich to w końcu zrozumie i przestanie ludziom mówić jaki to boczek jest niezdrowy, a jajka to już w ogóle…! bo… cholesterol !!
Ciekawe ile lat trzeba będzie czekać, aż ta informacja zawita po polskie „strzechy” uczelni medycznych.
Ile ludzi, przez następne lata będzie „uważać na cholesterol w diecie”, bo tak powiedział lekarz lub dietetyk !

Można powiedzieć, tak… FOBIA CHOLESTEROLOWA będzie w Polsce trwać jeszcze wiele lat, zanim beton w wielu głowach się nie skruszy pomimo tego, że … ci, którzy tą fobię stworzyli (Amerykanie) sami już od tego odchodzą. Ciekawe ile to doktoratów czy habilitacji trzeba będzie wywalić na śmietnik, gdzie tematem była „walka” z cholesterolem w diecie człowieka !!!
Wiedziałem, że stanie się to jeszcze za mojego życia smile: Szkoda tylko, że ta głupota trwała prawie 50 lat

Ciekawe kiedy polska prasa zacznie o tym pisać ????


Co za wspaniały był dzisiaj dzień !!!!
9 lata temu
Odpowiedz
Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.
K
Boczuś nie ze względu na cholesterol, a na NASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE....
5 lata temu
Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.